Tasarım Proje Hakkında

Satış süreçlerimizde, müşteri talebi doğrultusunda noter satış vaadi sözleşmesi yapılır ve noter masrafı müşteri tarafından karşılanır.

Hayır, apartman görevlisi için daire olmayacaktır. Apartman görevlisi dışarıdan destek verecek ve gündüz servis imkanı sağlayacaktır. Apartman görevlisinin dinlenmesi için -1.katta oda, banyo ve wc kullanım alanı verilecektir.

3+1 ve 4+1 daire tipleri için 2 adet, Çatı Dubleksi daireler için 3 adet ve 5+2 daire için 4 adet tahsisli kapalı otopark yeri verilecektir.

Dairelerde salonda ve ebeveyn yatak odasında klima alt yapısı sağlanacaktır. Sadece salonda ve ebeveyn yatak odasına 1 adet A sınıfı klima takılacaktır. Diğer odalara da klima istenirse maliyeti karşılığında tarafımızdan takılabilecektir.

Elektrik ve doğalgaz  sayaçlarının temini ve montajı Kentpark tarafından yapılacaktır. Kentpark tarafından abonelik bağlantı bedelleri elektrik idaresine yatırılacaktır. Müşteri, abonelik evrakları ile birlikte İgdaş ve Ayedaş’a gidip abonelik güvence bedellerini ödeyerek aboneliğini yapacaktır.

Kullanım su sayacı alımı, montajı ve aboneliği Kentpark tarafından yapılacaktır.

Farklı beğeniler için 3 farklı dekorasyon alternatifi sunulacaktır.

Dekorasyon alternatiflerini satış ofisimizden ya da www.sunsetparkmarina.com adresinden öğrenebilirsiniz.

Enerji Performans Yönetmeliği çerçevesinde, bağımsız bölümler, alt, üst ve yan daireler arasında gerekli ısı ve ses izolasyonu yapılacaktır.

Tüm ortak alanların ve dairelerin güç ihtiyacını karşılayacak kapasitede jeneratör sağlanacaktır.

Bir tanesi sedye asansörü olmak üzere toplamda 2 adet asansör bulunmaktadır.

Konutların kullanma suyu şehir şebekesinden temin edilecek olup, su kesilmeleri ve basınç yetersizliğine karşı su deposu ve hidrofor sistemleri bulunacaktır.

Yangın ve bahçe sulama su deposu 2. Bodrum katta bulunacaktır. Yangın suyu deposundan binaya su bağlantısı bulunmaktadır.

Dairelerde bina giriş kapısı ile daire içi görüşme sağlayan görüntülü bir interkom sistemi kurulacaktır.

CCTV ( kapalı devre kamera sistemi ) bulunmaktadır.

Engelli ve çocuk arabası sirkülâsyonu düşünülerek bina içi asansörlere ulaşım sağlanacak, ortak peyzaj alanlarında, engelli ve bebek arabası dolaşımı sağlanabilecek şekilde yol bağlantıları yapılacaktır.

Bahçenin içinde yeşilliklerle çevrilmiş 1 adet kamelya, 1 adet çocuk parkı, 300 mt koşu ve yürüyüş parkuru, dinlenme alanları, süs göletleri, lavanta ve gül bahçeleri olacaktır.

Satış İşlemi

Sunsetpark Marina’da 3+1, 4+1, 5+2 ve Çatı Dubleks daire tipleri yer alacaktır.

Yabancı uyrukluların taşınmaz edinim talepleri, vatandaşı oldukları ülkenin Türkiye ile arasındaki karşılıklılık durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Eğer vatandaşı olunan ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık var ise, gerekli onaylar alındığında daire sahibi olunabilir. Konunun takibi Kentpark tarafından yapılmaktadır. Detaylı bilgiye Satış Ofislerimizden ulaşabilirsiniz.

Müşteri İlişkileri

Sözleşmede belirtilen teslim tarihiyle birlikte yaşama başlayacak olan apartmanda, apartman yönetimi tarafından belirlenmiş aidatların da daire sahipleri tarafından ödeme sorumluluğu başlamış olacaktır.

Aidat miktarları apartman yönetimi oluştuktan sonra apartman yönetimi tarafından hazırlanan yıllık bütçenin kabul edilmesiyle belirlenir. Aidatlara dahil olan kalemlerin içeriği ve paylaşım tarzı yönetim planında yer almaktadır. Apartman aidatlarının büyük bir bölümü 7/24 güvenlik görevlisi, gündüz çalışan apartman görevlisi, peyzaj ve asansör bakımından oluşmaktadır. 3+1 daire için maksimum aidatın 500 TL’den yüksek olmaması öngörülmektedir. Aidat miktarlarıyla ilgili duyurular apartman yönetimi tarafından daire sahiplerine ayrıca yapılacaktır.

Apartman aidatı, daire teslimleriyle birlikte Sunsetpark Marina apartman yönetiminin teşkili ve devreye girmesi ile başlar. Aidatın ne zaman yatırılacağını apartman yönetimi belirler. Sunsetpark Marina projesi ortak alanlarının bakımı apartman yönetimi tarafından yapılır. Merdiven ve asansörlerin üstündeki çatı ortak alan kabul edilir ve bakım masrafı apartman yönetimi tarafından karşılanır. Diğer çatı alanlarına ait masraflar çatı dubleksi olan D:30 ve D:31 kat malikleri tarafından karşılanır.

İnşaatın bitimi akabinde iskan belgesini alabilmemiz için, namınıza arsa emlak vergi beyanı değişikliği yapılarak bina emlak beyanı tanzimi ile firmamız tarafından KADIKÖY Belediyesi’ne verilerek beyan suret tasdiki yapılır.

İskan ve Cins Tashihi işlemleri daire teslimlerinden yaklaşık 6 ay sonra tamamlanır.

Kat irtifakı tapusu verilen daireler;

Gayrimenkulün kat irtifakı tapusunun adınıza çıkarılmasından sonra Kentpark tarafından ARSA EMLAK VERGİ BİLDİRİMİ adınıza tanzim edilerek KADIKÖY BELEDİYESİNE verilmektedir

Kat mülkiyeti tesisi; Kat irtifakı tapuları adınıza çıkarılmış ve arsa emlak vergi bildirimleri verilmiş olan dairelerin iskân (yapı kullanma izin belgesi) işlemleri öncesi Kentpark tarafından BİNA EMLAK VERGİ BİLDİRİMİ adınıza tanzim edilerek KADIKÖY BELEDİYESİNE verilmektedir.

Emlak vergileri daire teslimine kadar Kentpark tarafından, teslim sonrasında ise kat maliki tarafından ödenir.

Çevre temizlik vergileri su faturalarına yansıtıldığından, vergi beyanının KADIKÖY BELEDİYESİNE verilmesi gerekmemektedir.

Müşteri tarafından gerekli evraklar getirilip sözleşme imzalandıktan, peşinat yatırıldıktan ve varsa konut kredisi sözleşmesi müşteri tarafından imzalandıktan sonra tapu işlemlerine başlanır ve yaklaşık 6 ay içerisinde tapu verilir. Tapu, arsa paylı kat irtifakı tapusudur. Senetli satışlarda ise; ilgili senet ödemeleri yapıldıktan 1 ay  sonra tapu teslimi yapılır.

İskândan sonra yapılan cins tashihi tamamlanana kadar verilen tapu “Arsa paylı kat irtifakı” tapusudur. İskân alınıp cins tashihi yapıldıktan sonra verilen tapu “Kat mülkiyeti“ tapusudur. Arsa paylı kat irtifakı tapusu daire tamamlanıp, iskân alınıp, cins tashihi işlemi yapıldıktan sonra “Kat mülkiyeti” tapusuna dönüşür

Satış işlemi sırasında; bağımsız bölüm bedelinin dışında kalan, alım-satım tapu harcının satış bedeli üzerinden ödenen alıcı payı müşteri tarafından ödenir. Tapu devri aşamasında ayrıca bir ücret alınmaz.

Eğer konut kredisi kullanılmışsa ipotek tesisinde müşteriden herhangi bir bedel alınmaz. İpoteğin kaldırılmasında Tapu Dairesi tarafından istenen bedel müşterilerimiz tarafından ödenecektir.

Kentpark’a 0 (216) 301 20 21 numaralı telefondan ulaşarak başvurmanız gerekmektedir.

Müşteri İlişkileri telefon numaramız  0 (216) 301 20 21’den bize ulaşabilir ya da tüm geribildirimlerinizi bilgi@kentparkyapi.com adresine e-mail yoluyla gönderebilirsiniz.

Geribildirimleriniz en kısa zamanda değerlendirilip siz değerli müşterilerimizle iletişime geçilecektir.

İnşaat Yapım Teknikleri

Sunsetpark Marina proje sahası genellikle düz bir yapıya sahiptir. Proje alanında heyelan, su baskını vb. doğal afet izlenimleri gözlenmemiştir. Arazide 0,5-1,5m civarında dolgu malzemesi bulunmaktadır. 1,5-4,5m aralığında anakayanın ayrışması sonucu siltli kil katmanı bulunmaktadır. 5,4-9,4m aralığında ise sarımsı gri-mavimsi gri tonlarda kil taşı – kireç taşı litolojisindedir. Proje zemini kayma dalga hızları bakımından zemin grubu A sınıfıdır. Orta-iyi sismik dirençli zon olarak tanımlanabilir. Planlanan temel seviyelerinde taşıma gücü ve oturma problemi yoktur. Yeraltı su seviyesi 8,5m civarlarındadır. Söz konusu bilgiler hazırlanan zemin etüt raporunda ayrıntılı olarak verilmekte olup daire alıp almadığına bakılmaksızın isteyen kişiye satış ofislerinden zemin etüd raporu verilebilir. Satış ofislerimizden zemin etüd raporlarımızı temin edebilirsiniz.

Sunsetpark Marina projesi tümüyle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanmış olan Standartlara ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007)’e uygun olarak tasarlanmış, ilgili Yönetmelik ve Standartların gerektirdiği tüm şartlar sağlanmıştır. Saha bütününde ve binanın altında sondaj çalışması ve jeofizik çalışmalar (rezistive-özdirenç ölçümleri, microtremör, presiyometre ve sismik kırılma ölçümleri) yapılmış, zemin sondajlarından alınmış numuneler üzerinde Bayındırlık Bakanlığı onaylı laboratuarda; P laboratuar deneyleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar sonucu elde edilen veriler konusunda uzman inşaat, jeofizik ve jeoloji mühendisleri tarafından analiz edilmiş; proje kapsamında inşaa edilecek yapıların temel zeminleri, bina-zemin ilişkileri, deprem ve doğal afet risklerine ilişkin mühendislik değerlendirmeleri ve önerileri zemin ve temel etüt raporu olarak düzenlenmiştir. Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odaları tarafından da onaylanan zemin ve temel etüt raporunda verilen değerlendirme ve öneriler öğretim üyeleri ve akademisyen geoteknik danışmanlar tarafından incelerek yapıların temel sistemleri ve depremsellikleri belirlenmiştir. Sunsetpark Marina inşaatı belirlenen temel sistemleri ve depremselliklere tümüyle uygun olarak tasarlanmış olup, tasarımlarına uygun olarak inşaa edilecektir.

Zemin ve temel etüt raporunda yapıların radye temel ile taşıtılması durumunda taşıma gücü açısından herhangi bir sorun ile karşılaşılması beklenilmediği belirtilmektedir. Bu sebeple proje genelinde temel sistemi radye temel sistemi olarak belirlenmiştir. Bina temeli zemin raporunda uygunluğu belirtilen derinlikte 100cm kalınlıklı radye temel olarak teşkil edilecektir. Temel üzerine bina geleneksel ve modern kalıp sistemleri kullanılarak 2 bodrum+zemin+14 kat olarak yapılacaktır. Döşeme sistemi asmolen olacaktır. İnşaatın her adımında birinci sınıf işçilik anlayışını kaybetmeyip birinci sınıf malzeme kullanılacaktır. Ayrıca elektrik, mekanik gibi altyapısal işler gündelik yaşantıya hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Altyapısal tüm işler kullanıcının verimli olarak kullanmasına yönelik tasarlanmıştır.

Tüm yapı temelleri bohçalama sistemi ile izole edilerek zemin suyu etkilerinden korunacaktır. Ayrıca tüm yapının çevresi çevre drenajı tesis edilerek zemin suları drene edilecek; böylece yapı temelleri zemin sularının zararlı etkilerinden korunmuş olacaktır. Radye temel imalatlarında pas payı değerleri yüksek tutularak temel sistemlerindeki donatının korozyona uğraması önlenmektedir.

Yüzeysel sular Yağmur suyu drenaj hatları ile drene edilecektir. Gerek kapalı otopark gerek açık otopark yüzeysel suları altyapısı özenle tasarlanarak korige borularla şehir yağmur suyu hattına ulaştırılacaktır. Bu şekilde proje alanında herhangi bir şekilde drenaj sıkıntısı olmayacaktır.

Temel betonunda C30 sınıfı ve kat betonlarında C35 kategorisinde, yüksek mukavemetli beton çeşidi kullanılacaktır. Projede uygulanacak her beton uygulamasından beton numunesi alınarak uygunlukları hem belediyece hem de özel laboratuvar denetiminde kontrol edilecektir.

Teknik Şartname

Binaların taşıyıcı sistemi betonarme karkas olacak ve hazır beton kullanılarak yapılacaktır. Beton cinsi C35 olacak ve ST3 nervürlü inşaat çeliği kullanılacaktır. Gerek proje gerekse imalat safhasında yürürlüğe en son girmiş Deprem Yönetmeliğine bütünüyle uyulacaktır.

Temel sistemi radye temel olacak ve zemin etütlerinin gerektirdiği tipte, sağlam zemin ve grobeton üzerine inşa edilecektir. Bodrum katlarda perde beton kullanılacaktır.

Drenaj projesine uygun TSE standartlarına uygun 1. Sınıf marka drenaj boruları ile temel drenajları yapılacaktır.

Her cins ve nitelikte tesviye, bodrum, temel, kanal vb. kazıları ve imalat yapılması ve bunların gerektirdiği her türlü iksalar ve komşu yapılara, yollara imalata ve araziye zarar vermemek için yapılması gereken her türlü istinat duvarı, iskele, dayanak ve desteklemeler sadece komşu binaların temelinden daha derine inilerek kazı yapılması halinde yukarıda kalan binaların temeli veya dış duvarı altında yapılacak kazı sırasında rastlanacak elektrik, havagazı, su, kanalizasyon hattı, boru vb. mecralarına zarar verilmemesi ve bunların inşaata engel olmayacak şekilde kazı alanının dışına alınması, arsada rastlanacak her türlü kot ve debideki yeraltı vs. suların dışarı atılması, güvenlik önlemlerinin alınması konularında gerekli hür türlü ameliyeler tarafımızdan yapılacaktır.

Drenaj projesine uygun TSE standartlarına uygun 1. Sınıf marka drenaj boruları ile temel drenajları yapılacaktır.

Temelde ve bodrum betonarme perdelerinin dışında çift katlı 4mm kalınlığında bitüm esaslı membran kullanılacaktır.

Islak hacimlerde ve balkonlarda çimento esaslı su izolasyonu kullanılacaktır.

Teraslarda, peyzajın altında bitüm esaslı likit (sürme) izolasyon kullanılacaktır.

Ses yalıtımı için düşeyde daireler arasında asmolen sistem kullanılacaktır. Bu sistemin içinde köpük yer almaktadır. Bu yüzden döşemenin ses yalıtım değeri yüksektir. Döşemenin üstünde 4 cm’lik strafor kullanılacaktır. Straforun üstünde ise yerden ısıtma boruları olacaktır. Yerden ısıtma borularının üstünde şap, şapın üstünde ise ses yalıtım şiltesi ve parke olacaktır. Tüm sistem yönetmelikçe gerekli olan ses yalıtım değerinin üzerindedir.

Ses yalıtımı için aynı katta bulunan 2 daire arasında çift duvar sistemi ve arasında taş yünü vb. yalıtım malzemesi kullanılacaktır.

Isı ve ses yalıtımı konfor açısından en önemli faktörlerden biri olduğundan, binada kullanılan tüm sistemler yönetmeliklerce gerekli olan değerlerin üstünde olacaktır.

Avrupa standartlarına uygun SCHİNDLER, THYSSEN, KONE veya OTİS marka asansör sistemi kurulacaktır.

Asansörler kapıları tam otomatik ve sensörlü olacaktır.

Elektrik kesintilerinde kata getirme özelliği olacaktır.

Aşırı yük durumunda uyarı sistemi olacaktır.

Asansörler iki adet olup çift hızlı olacaktır.

Kabin içerisinde mimari projeye uygun doğaltaş, ayna, laminat kaplama ve aydınlatma bulunacaktır.

Asansörün 1 tanesi sedye ve engelli tekerlekli sandalyesine uygun ölçülerde olacaktır.

Kapalı otoparkta her 3+1 daire için 2 adet, çatı dubleksleri için 3 adet ve 5+2 için 4 adet tahsisli araç yeri bulunacaktır.

Jetfan sistemi ile havalandırma yapılacaktır.

Aydınlatma olarak sensörlü armatürler kullanılacak ve bu sayede enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Kapalı otopark girişi uzaktan kumandalı olacak ve her daire sahibine daire tesliminde otopark adedi kadar uzaktan kumanda verilecektir.

Otopark katlarından konut katlarına asansör ve merdivenler ile direkt ulaşım imkanı sağlanacaktır.

Her daire için bodrum katlarda depo kullanımı verilecektir.

3+1 daire tipi için 4 m2 brüt,

5+2 daire tipi için 8 m2 brüt,

30 numaralı daire için 7 m2 m2 brüt,

31 numaralı daire için 10 m2 brüt depo kullanım alanı olacaktır.

Projesineuygun bitkisel ve yapısal peyzaj yapılarak, yeterince ağaçlandırma, çimlendirme işlemleriyapılacaktır.

Bakım gerektirmeyen süs göleti ile zenginleştirilen peyzaj içerisinde ortak kullanım için dinlenme alanına yer verilecek ve proje konseptine uygun bir heykel bina girişinde yer alacaktır.

Peyzaj alanı içerisinde yürüyüş parkuru yer alacak ve çocuklar için oyun, aktivite alanı düzenlenecektir.

Bina çevresindeki bahçe duvarları taş veya seramik kaplama olarak tesis edilecek.

Bina ana girişine rüzgarlıklı, sürgülü, fotoselli, çift girişli şık bir giriş kapısı yapılacaktır.

Peyzaj uygulamasında enerji verimliliği yüksek, tasarruflu aydınlatma elemanları ile bina ve çevresi aydınlatılacaktır.

Engelli ve çocuk arabası sirkülasyonu da düşünülerek, bina içi asansörlerine ulaşım sağlanacak şekilde giriş rampası yapılacaktır.

Ortak alanları 7/24 görüntüleyen kapalı devre kamera sistemi (CCTV) kurulacak ve bina girişinde 7/24 güvenlikli kontrol noktası kulübesi yer alacaktır.

Fener Kalamış Caddesinin Bağdat Caddesi kesişimi üzerinden yapılacak girişte ve Sarı Lale Sokak üzerinde yer alan girişte dış kapılarda şifreli geçiş sistem olacaktır.

Bina giriş holü zemin döşemesinde granit, mermer, seramik kullanılacaktır.

Bina girişinde, kat hollerinde ve ortak alanlarda asma tavan üzeri aydınlatma yapılacaktır.

Bina girişinde dekoratif posta kutularına yer verilecektir.

Ana merdiven ve sahanlıkları doğaltaş malzeme olacaktır.

Ana merdiven korkulukları projesine uygun alüminyum malzemeden imal edilecektir.

Çatı izolasyonu yapılıp, BRAAS marka kiremitle kaplanacaktır.

Isı yalıtımı için ısı kayıp hesaplarının gerektireceği kalınlıkta XPC geçmeli levhalar kullanılacaktır.

Bina çatısı projesine uygun tasarımda ısı ve su yalıtım şartnamesine uygun olarak su ve ısı yalıtımı sağlanarak inşa edilecektir.

Isı yalıtımı kullanılacak malzeme ısı kayıp hesaplarının gerektireceği kalınlık ve evsafta taş yünü kullanılacaktır.

Projede fibercement ve kompozitcephe sistemi kullanılacaktır.

Projede arka cephede mantolama yapılacaktır. Ön ve yan cephelerde fibercement ve kompozit levha kullanılacaktır.

Tüm doğrama çevresi kompozit söve ile dönülecektir.

Klima balkonları perfore alüminyum cephe elemanları ile kaplanacaktır.

Doğramalar 1. Sınıf PVC olarak REHAU veya Winsa marka kullanılacaktır

Pencereler çift açılımlı, harici kapılar gerektiği yerde tek açılımlı gerektiği yerlerde de kayar olacaktır. Camlar Şişecam Konfor olacaktır.

Aksesuarlar Roto veya G-U marka olacaktır.

Doğrama sistemine uygun Panjur takılacaktır.

Mutfaklara doğalgaz havalandırması için cam içine menfez takılacaktır.

Balkonlarda ahşap görünümlü tavan kaplamaları kullanılacaktır.

Daire giriş kapıları yangın yönetmeliğinin belirttiği standartlarda çelik kapı olacak ve Kale, Dortek veya Artella Marka olacaktır.

İç Kapılar mimari proje doğrultusunda ultraviyole lake boyalı monoblog-dolgu kapı olacaktır.

Yangın kapıları yangına dayanıklı TSE Belgeli Panikbar sistemli olacaktır.

Dairelerde projesine uygun şekilde vestiyer dolabı yapılacaktır.

Yangın ve kullanma suyu için yönetmeliklere uygun büyüklükte su deposu kullanılacaktır.

Hidrofor sistemi kurulacak ve su basıncının düşük olduğu durumlarda hidrofor devreye girecektir.

Binadış duvarlarında ve iç mekan duvarlarında gaz beton kullanılacaktır. Dış duvarlar 15 cm, iç duvarlar 10 cm kalınlığında olacaktır.

Salon, Mutfak ve yatak odalarında saten alçı sıva üzerine su bazlı JOTUN, POLİSAN, DYO veya FİLLİ BOYA marka boya kullanılacaktır.

Zemin kat altı mekanlar toprak altında kalıyorsa dış duvarlar betonarme olacaktır.

Komşu daireler arasında gerekli ses yalıtımı sağlanacaktır.

Zeminde 1.Sınıf Vitra veya Çanakkale marka seramik kullanılacaktır.

Mutfak dolapları İNTEMA veya LİNEADECOR marka olacaktır.

Tezgahlar projeye uygun olarak Silstone, Çimstone veya Belenco marka yapılacaktır.

Tezgah üstüne yerine göre Franke veya Teka marka 1,5 gözlü eviye ARTEMA marka bataryası ile birlikte monte edilecektir.

Tezgah üzerine gelen duvarlarda VİTRA veya ÇANAKKALE marka seramik kullanılacaktır.

Mutfaklarda ankastre olarak (Fırın, ocak, davlumbaz ve bulaşık makinesi ) FRANKE veya SİEMENS marka kullanılacak montajı yapılıp teslim edilecektir.

Banyo ve tuvaletlerde zeminde ve duvarlarda 1. Sınıf Vitra veya Çanakkale marka seramik kullanılacaktır.

Banyolarda 1. Sınıf Vitrifiye elemanları Vitra veya Kale marka kullanılacaktır.

Vitra veya Kale marka lavabo dolabı ve aynalı banyo dolabı olacaktır.

Çamaşır ve kurutma makinesi için uygun hacimde dolap verilecektir.

Batarya ve musluklar Artema marka olacaktır.

Banyo duş zemininde banyo yer seramiğine uygun kaymaz seramik kullanılacak ve seramik altında yerden ısıtma olacaktır.

Islak hacimlerde koku fermetürlü tip yer süzgeçleri kullanılacaktır.

Yerden ısıtma merkezi sistem olacaktır. Kazan dairesinde yoğuşmalı kaskat kombi sistemi, 2 adet kazan ve pompalar bulunacaktır.

Yoğuşmalı kaskat kombi sistemi Buderus, Viessmann veya Vaillant marka kombilerden oluşacaktır.

Daire kullanım sıcak suyu, daire içinde doğalgazlı hermetik şofben ile sağlanacaktır.

Salona ve Ebeveyn odasına enerji tasarrufu A sınıf olan Viessmann, Samsung, Mitsubishi veya Daikin marka klima konulacaktır.

Klima dış üniteleri, binanın dış cephe estetiğini bozmayacak şekilde dairelerin dışına, yangın merdiveni arkasındaki klima balkonuna koyulacaktır.

Elektrik işleri trifaze hatlı olacak ve kullanılacak anahtar, priz, topraklı priz, zil ve diğer aksesuarlar TSE belgeli Viko, Legrand veya Schinder marka seçilecektir.

Her dairede Siemens marka birer sigorta panosu bulunacak ve her panoda kaçak akım rölesi olacaktır.

Bina ve temel topraklaması yapılacak, yapılan topraklamanın ölçümleri arşivlenecektir.

Salonlarda 2 adet, mutfak ve yatak odalarında birer adet TV soketi ve yeterli sayıda priz olacaktır.

Piyasadaki uydu yayın sistemlerine uygun TV alt yapısı bulunacaktır.

Ayrıca bina çatısına çanak anten montajı yapılacak ve uydu yayını için gerekli alt yapı dairelere çekilecektir.

Kablolu yayın sisteminin Türk Telekom, Digitürk, D Smart ya da farklı bir servis sağlayıcı tarafından binaya bağlanabilmesi için gerekli alt yapı tesisatı yapılacaktır.

Her bağımsız bölüme telefon ve data hattı çekilecektir.

Her daireye fiber optik alt yapısı sağlamak üzere CAT6 kablo çekilecektir.

Her dairelerin, bina giriş kapısı ve güvenlik kulübesi ile görüntülü iletişimini sağlayan interkom sistemi olacaktır.

24 Saat hareket detektörlü, gece görüşlü, kapalı devre, gün hafızalı (bahçe girişi, apartman girişi ve kapalı otoparkı içine alan) kamera sistemi kurulacaktır.

Bina girişi aydınlatılacaktır.

Ortak alanlarda fotoselli aydınlatma aparatları kullanılacaktır.

Ortak alanları 7/24 görüntüleyen CCTV güvenlik sistemi kurulacaktır.

Mimariye uygun arazi aydınlatması tesis edilecektir.

Elektrik kesildiğinde tüm daire ve ortak alan enerji ihtiyacını karşılayacak güçte Aksa, Teksan veya Genpower marka jeneratör sağlanacaktır.

Pis su hatları kalın etli 1. Sınıf sessiz PVC ‘’VAVEN’’ veya ‘’VESBO’’ marka borudan olacak, (Sessiz boru kullanılmaması durumunda taş yün ile sarılacaktır.) ve havalıklar bulunacaktır.

Pis su tesisatı için baca oluşturulacak ve yönetmeliklere uygun şekilde imal edilecektir.

Pis su hatları kalın etli 1. Sınıf PVC Fırat veya Hakan Plastik marka borudan olacak ve havalıklar bulunacaktır.

Şehir şebekesi haricinde su deposu tahsis edilecek ve su borusundan hidrofor ile tazyikli su dairelere gönderilecektir. Bina içlerinde tesisat için gerekli şaftlar oluşturulacak ve müdahale kapakları bırakılacaktır.

Temiz su hatlarında 1. Sınıf PPRC boru kullanılacaktır.

Tam Merkezinde
SUNSET PARK MARİNA

Sunsetpark Marina, Mart 2020’de teslimini yaptığımız Sunsetpark Kalamış projemizin hemen yanında, Kalamış Körfezinin tam ortasındaki kıymetli konumu ile salon, mutfak ve odalarından Marina, Moda ve Adalar’a kadar uzanan kapanmaz deniz manzarasına hakimdir. Otomatik panjur sistemi, tavandan yere kadar uzanan konfor camlar ve Rehau doğramalar ile kesintisiz manzara keyfi yaşatacaktır.


Satış Temsilcimizi Arayın…

Satış temsilcimizi aramak için Tıklayın.

Bizden haberdar kalın.